Politika zasebnosti

Društvo Lastniki humorja se zaveda, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zato spoštujemo vašo zasebnost in z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno z veljavnimi predpisi ter internimi akti.
Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.
Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov ter z osebnimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno.
V celoti tudi spoštujemo zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Osebne podatke varujemo z ustreznimi ukrepi varovanja, kar onemogoča dostop do podatkov nepooblaščenim osebam. Ohranjamo zaupnost in celovitost osebnih podatkov ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Informacije o zasebnosti

Lastniki humorja, dramsko društvo (ali Društvo Lastniki humorja) osebne podatke obdeluje skladno z načeli privzete in vgrajene zasebnosti. Društvo Lastniki humorja spoštuje vaše osebne podatke in jih obdeluje izključno takrat, ko ima za to ustrezen pravni temelj. Društvo Lastniki humorja spoštuje veljavno zakonodajo in načela na področju varstva osebnih podatkov ter zagotavlja, da se osebni podatki obdelujejo v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za izvajanje delovnih procesov ter izpolnjevanje sklenjenih pogodbenih in zakonskih obveznosti. Vaši osebni podatki se hranijo za čas, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave oz. do preklica.
Ob naročilu preko spletne strani za namene izvedbe naročila in dostave blaga zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • podatke o prebivališču,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko;
ter:
 • ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija.

Pravna podlaga

Izvedba naročila in s tem povezana obdelava podatkov predstavlja obdelavo na podlagi izvajanja pogodbe (6(1)b člen Splošne uredbe o varstvu podatkov). Pogodbo posameznik sklene z oddajo naročila na spletni strani prek izpolnitve obrazca. Zgoraj navedene podatke obdelujemo zgolj v obsegu kot je to potrebno za izvedbo naročila.

Pravice posameznika

Posameznik ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali zahtevati popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavljati pravico do omejitve obdelave.


Vaše osebne podatke lahko neposredno od vas pridobivamo tudi prek pisne in elektronske komunikacije, v smislu raznih zahtevkov, pripomb in pohval, prek družbenih omrežij, spletne trgovine in sodelovanja v nagradnih igrah. Tovrstni podatki se lahko uporabljajo tudi iz naslova zakonitega interesa kot je npr. reševanje pravnih sporov.

Vaše osebne podatke lahko pridobimo od tretjih oseb kot so državni organi, … na podlagi zakonitega interesa ali zakonskega predpisa. Primer zakonitega interesa pri tovrstnem zbiranju podatkov je npr. reševanje pravnih sporov in preprečevanja nastajanja škode.

Ustrezno pridobljene osebne podatke bomo v primeru legitimnega interesa ali zakonske podlage obdelovali v smislu odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj in drugih bistvenih kršitev veljavne zakonodaje ter drugih pravnih sporov v smislu naključnih revizij oz. dejanskih postopkov.

Vaših osebnih podatkov načeloma ne posredujemo nikomur, razen (t. i. uporabnikom osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov – GDPR):

  zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Društva Lastniki humorja,
  državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka iz svoje pristojnosti ali,
  tistim, ki se izkažejo s pisno osebno privolitvijo posameznika oziroma ustreznim pooblastilom,
  državnim organom v primeru legitimnega interesa, kot je podaja kazenske ovadbe v primeru suma storitve kaznivega dejanja.

Varnostni ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov

Društvo Lastniki humorja nenehno skrbi za izboljšave na področju tehničnih in organizacijskih ukrepov s katerimi povečuje varnost vaših posebnih podatkov.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko uveljavljate:

 • s pisnim zahtevkom na elektronski naslov: trohanimajurja@gmail.com
 • posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim in zahteva prenos podatkov.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Društvo Lastniki humorja, vas vabimo, da nas kontaktirate na trohanimajurja[afna]gmail.com.

Posameznik ima glede obdelave osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙